Goed geregeld?

De mediators en juridisch/ethisch deskundigen van MGH begeleiden het makkelijker praten over vier moeilijke zaken:

 

Bedrijfsopvolging & overdracht
Bedrijfsopvolging of overdracht.. een kwestie van loslaten en toevertrouwen. Van de rust gaan genieten… maar blijft het altijd rustig? Hoe  de juiste balans te houden tussen afstand en [...]

Ziekte & ongevallen
U moet er niet aan denken maar.. iedereen loopt het risico van ziekte en ongeval. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is meestal wel geregeld voor dat geval. Maar circa één op de vijf mensen verliest ‘de vrije beschikking over zijn wil’ in een kortere of langere periode voor  [...]

Erven & achterlaten
Het opstellen van testament is voor velen bekend. Minder bekend is dat ‘up-daten’ of actualiseren van een testament vaak noodzakelijk is. Hoe gaat u om met ‘veranderde  [...]

Uitvaartwensen & klachten
Bij een uitvaart komen de nabestaanden vaak voor veel vragen te staan. Soms ontstaat er verschil van mening over de wensen van de overledene. In zulke gevoelige situaties kan veel mis gaan.. met uiterst vervelende [...]

Wij willen u helpen om deze zaken goed te regelen!