Mediation

De meeste mensen willen geen ruzie of problemen met elkaar. Toch veranderen relaties (privé en/ of zakelijk) soms in negatieve zin. Van kwaad tot erger.

Lastige gesprekken veranderen dan in lastige mensen. Op dat hellende vlak toont mediation zijn waarde.

Onder leiding van een onafhankelijke, deskundige derde kunt u er vaak in een paar sessies/weken samen uitkomen. Betrokkenen houden daarbij hun eigen verantwoordelijkheid, werken gemotiveerd aan zelf gekozen oplossingen en gaandeweg komt er weer beweging in vastgelopen gesprekken of situaties.

Anders gesteld: door mediation kunnen partijen in een betrekkelijk korte tijd en met maximale grip tot maatwerk-oplossingen komen en dat tegen relatief lage kosten, zeker in verhouding tot een juridisch traject. Onderstaand maken we gemakshalve een onderscheid tussen 1. Mediation in de privé sfeer en 2. Mediation in de zakelijke sfeer. Vaak zijn die grenzen echter vloeiend, zoals u ziet bij twee specialismen van MGH namelijk Regie-mediation en Nalatenschapsmediation.

Als het conflict niet geschikt is voor mediation kan MGH behulpzaam zijn met coaching & training, procesbegeleiding en een eventueel voor u passende doorverwijzing.

 

Mediation in privé sfeer


Het kan hierbij gaan om

 • Onenigheid tussen ouders en kinderen
 • Onenigheid tussen broers/zussen
 • Beëindiging relatie van partners
 • Vormgeven van relatie/afspraken maken
 • Overleg huwelijkse voorwaarden
 • Echtscheiding
 • Omgangsregelingen m.b.t. kinderen
 • Nalatenschappen
 • Afscheidsgesprekken
 • Contacten zorginstellingen
 • Testamenten
 • Buren, overlast
 • Conflicten vanuit verschillende culturele contexten
 • Morele dillema’s.

Mediation in zakelijke sfeer


Mediation kan op verschillende terreinen worden toegepast zoals binnen een bedrijf / organisatie / onderwijsinstelling / kerk / overheid:

Voorbeelden van mediation-mogelijkheden binnen een bedrijf/organisatie

 • Tussen directieleden, Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, vennoten, onderling of in relatie met elkaar
 • Ondernemingsraad
 • Bedrijfsopvolging, fusie, overname, joint venture
 • Verhoudingen in familiebedrijven
 • Relatie met leveranciers en afnemers
 • Collegiale verhoudingen, ontslag van personeel, ziekteverzuim

Voorbeelden van mediation-mogelijkheden binnen het onderwijs

 • Collega’s onderling of met andere organen
 • Relatie met ouders
 • Relatie tussen en met besturen/ raden
 • Relaties tussen kinderen/jongeren

Voorbeelden van mediation-mogelijkheden binnen kerken en levensbeschouwelijke instellingen

 • Kerkleden onderling of met besturen
 • Interne problemen van kerkenraden
 • Problemen rond kerksluitingen
 • Ethische vraagstukken

Voorbeelden van mediation-mogelijkheden bij de overheid:

 • de relatie tussen burger en overheid
 • vergunningen / bezwaren
 • relatie tussen overheden onderling