Ben Schoenmaker

Mediation_IMG_6898_100Mr. B. Schoenmaker (Ben)

Waar mensen met elkaar communiceren, kan dit gepaard gaan met ruis. De een zegt iets, de ander luistert selectief en hoort soms wat anders. Dan wel hij begrijpt het anders. Verder bestaat er de kans, dat de boodschapper nog wat anders heeft bedoeld, dan hij zei. Het ligt daardoor niet voor de hand dat de ontvanger meteen begrepen heeft wat de boodschapper bedoeld heeft te zeggen. Die miscommunicatie is een bron voor onenigheid, conflicten.

Mijn passie is om mensen, zowel zakelijk als de privé, te mogen begeleiden bij hun geschillen, of lastige gesprekken. En daarbij helder te krijgen wat ieder beweegt en welke belangen er spelen. Zodat zij elkaar beter begrijpen en de onderlinge relatie bevorderd kan worden. Met als uiteindelijk doel: dat partijen hun verschillende belangen weten te overbruggen en er duurzame oplossingen tot stand komen!

Werkervaring en opleiding

Na mijn studie Nederlands Recht in Leiden ben ik enerzijds werkzaam als juridisch adviseur voor bedrijven vanaf 1985 (veelal op het gebied van arbeidsrecht, contracten, ondernemingsrecht) en anderzijds vanaf 1997 ook als mediator. Met als specialisaties: zakelijke conflicten tussen ondernemers, arbeidsgeschillen, problemen in de familie, echtscheidingsbemiddeling en burenruzies.

Tel. +31 6 53 59 40 96